Wat is VTI?

Introductie

De Vereniging van Tankinstallateurs (VTI) is de branchevereniging voor bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, installeren, onderhouden en saneren van bovengrondse en ondergrondse tankinstallaties. Deze tankinstallaties worden gebruikt voor de opslag van brandstoffen, chemicaliën en overige (milieubedreigende) vloeistoffen. U vindt deze tankinstallaties ondermeer bij tankstations voor het wegverkeer, in de industrie en chemiesector, de food-feed-agrosector, in jachthavens en op luchthavens etc. Al vanaf de oprichting in 1984 zijn de kernwaarden van de VTI: het streven naar voortdurende verhoging van de kwaliteit van tankinstallaties met speciale aandacht voor milieu, veiligheid en opleidingen. Wat doet de VTI Voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van tankinstallaties gelden veel regels en voorschriften. De VTI zet haar praktische kennis in om de voor de sector relevante regelgeving helder, overzichtelijk en up to date te houden. VTI neemt actief deel in adviescommissies en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan instanties die belast zijn met regelgeving, voorschriften en toezicht op tankinstallaties. De VTI ondersteunt haar leden op technisch, juridisch en economisch terrein. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt de VTI technische opleidingen voor medewerkers van de aangesloten bedrijven en voor derden. Ook innovatie staat hoog op de agenda van de VTI. Om inhoud te kunnen geven aan deze kernwaarden stelt de VTI zich voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen zowel in het binnenland als in het buitenland. Bedrijven die in het bezit zijn van een proceserkenning op basis van de BRL SIKB 7800 (voorheen BRL-K903/08)(REIT-regeling) voor ondergrondse en/of bovengrondse tankinstallaties voor milieugevaarlijke stoffen kunnen lid worden van de VTI. Daarnaast moeten alle leden ISO-9001 en VCA* gecertificeerd zijn.

Website
https://www.vtiweb.nl

Telefoon
06 – 42 81 41 99

E-mail
vtiexpert.mprins@gmail.com

Opgericht
1984

Specialismen
BRL SIKB 7800 gerelateerde opleidingen en Wet- en regelgeving BRL K903 / BRL SIKB 7800; PGS 28; PGS 30; PGS 31