Herbeoordeling van bovengrondse stalen tankinstallaties (HBST)

Deze cursus heeft als doel invulling te geven aan de kwalificatie van personen die betrokken zijn bij het beoordelen (herclassificatie) van bovengrondse stalen tankinstallaties, die in aanmerking komen voor een (her)classificatie als genoemd in deelgebied 15 van de BRL SIKB 7800.

In de cursus wordt ingegaan op de volgende onderdelen:

  • De werkvoorbereiding met betrekking tot de herclassificatie;
  • De beoordeling van de technische uitvoering van een stalen tankinstallatie t.b.v. Hoofgebied D of E van de BRL SIKB 7800, waarbij moet worden beoordeeld of de installatie voldoet aan de vigerende regelgeving;
  • De beoordeling van de technische uitvoering van pontons waarin bovengrondse tankinstallaties aanwezig zijn, waarbij moet worden beoordeeld of deze voldoen aan de vigerende regelgeving;
  • De beoordeling van de technische conditie van bovengrondse stalen tankinstallaties, waarbij wordt ingegaan op de aspecten bij visuele inspectie en NDO technieken

Uitgangspunt bij de beoordeling van de technische uitvoering is een standaard installatie.

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen, bestaande uit meerkeuze en open vragen.

Aanmelden

Aanmelding kan geschieden via het VTI aanmeldingsformulier en deze te versturen via het contactformulier