Basisopleiding Tankinstallaties (BT)

Deze cursus is gebaseerd op de BRL SIKB 7800 en omvat het algemene basis deel (startkwalificatie). Het toepassingsgebied van deze cursus omvat opslaginstallaties met één of meer drukloze tankinstallaties, dan wel deels niet-drukloze tankinstallaties (perssystemen waarbij het leidingwerk niet drukloos is.) In de cursus wordt zowel de van toepassing zijnde regelgeving als de dagelijkse installatiepraktijk behandeld. Op grond van deze BRL dient zowel de kwaliteitsverantwoordelijke (bedrijfsleider), de gedelegeerde kwaliteitsverantwoordelijke medewerkers (projektleiders) als de 1e en 2e kwaliteitsverantwoordelijke uitvoerende medewerkers op een projekt (1e en 2e monteurs) deze opleiding te hebben gevolgd en dient als startkwalificatie voor de vervolgopleidingen basisniveau Opleiding Ondergrondse Tankinstallaties (OOT) en/of Opleiding Bovengrondse Tankinstallaties (OBT). De cursus duurt twee dagen inclusief examen.

De basisniveau opleidingen OOT en/of OBT moeten op hun beurt eerst gevolgd worden, alvorens de basisniveau Opleiding Tankinstallaties voor Chemische vloeistoffen (OTC) gevolgd kan worden

Aanmelden

Aanmelding kan geschieden via het VTI aanmeldingsformulier en deze te versturen via het contactformulier