Cursus Kathodische Bescherming (Bodemweerstandsmeting)

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van installatie-bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, het installeren en de controle op een goede werking van de kathodische bescherming van ondergrondse stalen tanks en leidingen en omvat o.a. de volgende onderwerpen:

  • Het uitvoeren bodemweerstandsmetingen en het ontwerpen van de kathodische bescherming. Uitsluitend bedrijven die zelf bodemweerstandsmetingen en het ontwerp van het kathodische beschermingssysteem wensen uit te voeren, dienen te beschikken over medewerkers die deze opleiding met goed gevolg hebben afgelegd);
  • Het installeren van de kathodische bescherming en de controle op de goede werking ervan. Hierbij moeten potentiaal- en stroommetingen en berekeningen worden uitgevoerd.;
    De installatie van potentiaalvereffening m.b.v. een extra (aardings)-anode;
  • Het meten van de aardverspreidingsweerstand van de aardingsanode.

De cursus omvat twee dagen en wordt in Apeldoorn of centraal in het land elders georganiseerd.

De cursus bestaat niet alleen uit een theoretisch deel, maar ook uit een praktisch deel. In het praktisch deel kan worden geoefend met (zelf mee te brengen) meetapparatuur om de benodigde metingen uit te kunnen voeren.
Gelet op het niveau van de cursus is een vooropleiding op MBO-niveau wenselijk. Daarnaast dient de cursist te beschikken over een kennisniveau dat minimaal gelijk is aan het eindniveau van de Basisopleiding Ondergrondse Tankinstallaties.

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en een praktijk-examen.

Klik op onderstaande link voor de inhoudsopgave van de cursusmap van deze opleiding:

Inhoudsopgave opleiding

Aanmelden

Aanmelding kan geschieden via het VTI aanmeldingsformulier en deze te versturen via het contactformulier.


Download aanmeldingsformulier VTI