Certificaten

De kracht van certificatie

Wat houdt de zorgplicht concreet in voor een tankinstallatie eigenaar?

Letterlijk: degene die een milieubelastende activiteit verricht en weet dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben is verplicht om alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs gevraagd kunnen worden om gevolgen te voorkomen. Bij een tankinstallatie moet deze dus in dusdanige staat zijn dat deze geen gevolgen voor het milieu kan hebben. En dat is dus eenvoudig aan te tonen met een gecertificeerde tankinstallatie waarbij men garantie heeft dat men er alles aan gedaan heeft.

De woorden van Fons Jans (Hamer): ‘Het grote voordeel van het wél certificeren ligt bij het waarborgen en aantoonbaar krijgen dat de tank door een expert is geïnstalleerd. Daarbij heeft het bevoegd gezag dankzij het certificatenregister een volledig overzicht van alle locaties waar stoffen zijn opgeslagen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens of milieu. Ook gelet op Arbobepalingen is het loslaten van de certificatieplicht niet verstandig’.

Overzicht certificaten van de VTI leden volgens de BRL-K903/08

U kunt door gebruik te maken van onderstaande link het overzicht downloaden.