Herbeoordeling van bovengrondse kunststof tankinstallaties (HBKT)

Tankinstallaties voor de opslag van chemische vloeistoffen worden regelmatig in kunststof uitgevoerd.
De voornaamste reden voor het gebruik van kunststof is de corrosiebestendigheid.

Kunststof tankinstallaties kunnen bestaan uit tanks en onderdelen van een thermohardende kunststof, al dan niet voorzien van een inwendige thermoplastische liner en/of tanks en onderdelen van een thermoplastische kunststof.

Ook kunststoffen zijn gevoelig voor “verwering”, afhankelijk van de combinatie materiaal en opgeslagen vloeistof. Bij kunststoffen spreekt men dan over degradatie. In deze cursus worden de verschillende degradatie-effecten behandeld en hoe inspectie hierop kan worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie dient een advies tot herstel c.q. vervanging worden gegeven.

Deze cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij de inspectie en keuring (herclassificatie) van kunststof tankopslaginstallaties. Onder kunststof opslaginstallaties worden verstaan opslagtanks met leidingwerk en appendages bedoeld voor de atmosferische opslag van vloeistoffen. De cursus omvat twee cursusdagen en wordt afgesloten met een examen. Voor opgave van de inhoud van de cursusmap verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.

Aanmelden

Aanmelding kan geschieden via het VTI aanmeldingsformulier en deze te versturen via het contactformulier