Bovengronds

Bovengrondse Keuringen & Inspecties

Bovengrondse tankinstallaties (al dan niet voorzien van een installatiecertificaat) worden periodiek her-beoordeeld c.q. geherclassificeerd volgens BRL SIKB 7800 deelgebied 15 (stalen tanks) en deelgebied 16 (kunststof tanks) door een hiertoe gecertificeerde VTI tankinstallateur.