Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI & E)

Doel
De deelnemer is in staat tot het uitvoeren van een Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) volgens de Nederlandse PGS-31 en de BRL SIKB 7800.

Resultaat
De Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) training wordt afgesloten met een eindtoets. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt de deelnemer van ons een certificaat.

Voor wie?
Deze Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) training is speciaal bedoeld voor kwaliteitsverantwoordelijke, projectleiders, werkvoorbereiders die werken met chemicaliën, maar ook voor medewerkers die met afwijkingen te maken krijgen op de voorschriften voor tankinstallaties.

Inhoud
De Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) training wordt zoveel mogelijk interactief gegeven is gebaseerd gegevens uit veiligheidsinformatiebladen en chemiekaarten. De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen:
• Gevaar en Risico van chemie
• Aard, mate en duur van blootstelling
• Interpreteren van gevaarlijke stofgegevens
• Snel inschatten risico’s
• Informatiebronnen van gevaarlijke stoffen
• Risicoperceptie bij het inschatten van risico’s
• Veiligheidsinformatiebladen, chemiekaarten en gevarenkaarten
• Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM’s
• Procesrisico’s in chemie-installaties
• BowTie

Werkvormen
In deze Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) training wordt interactief gediscussieerd over de gevaren en risico’s op eigen werkvloer en de te nemen maatregelen. In de training wordt gewerkt met korte cases, met het doel zich bewust te worden van de gevaren en risico’s tijdens het werken met- en de opslag van chemicaliën.

Een aanmeldingsformulier kunt u aanvragen via vtiexpert.mprins@gmail.com

Aanmeldingen

Aanmelding kan geschieden via het VTI aanmeldingsformulier en deze te versturen via het contactformulier