Opleiding Bovengrondse Tankinstallaties (OBT)

Deze cursus is gebaseerd op de BRL SIKB 7800 en betreft een aanvulling voor bovengrondse installaties op de Basis opleiding Tankinstallaties (BT) Op grond van deze BRL dienen zowel de kwaliteitsverantwoordelijke, de gedelegeerde kwaliteitsverantwoordelijke medewerkers (projektleiders) als de 1e en 2e kwaliteitsverantwoordelijke uitvoerende medewerkers op een project (1e en 2e monteurs) deze opleiding te hebben gevolgd en dienen zij aan de eindtermen van het niveau van deze opleiding te kunnen voldoen . De cursus duurt één dag. De cursus wordt afgesloten met een examen.

In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
Wet- en regelgeving, PGS-richtlijn(en) en BRL’s
Waaruit bestaat een gecertificeerde tankinstallatie?
Welke voorschriften bestaan er met betrekking tot tankinstallaties?

Vervolgens worden de diverse typen stationaire bovengrondse tankinstallaties behandeld. Zoals stationaire grote en kleine tank installaties, dagtanks en afwijkende tankinstallaties.

Ook wordt in de cursus aandacht besteed aan de verschillende materialen, aan de voorbereidingen voor het uitvoeren van werkzaamheden en uiteraard aan de daadwerkelijke installatievoorschriften zelf. Bovendien wordt er aandacht besteed aan afwijkende voorschriften voor de opslag van bijzondere stoffen en het keuringsregime.

Aanmelden

Aanmelding kan geschieden via het VTI aanmeldingsformulier en deze te versturen via het contactformulier