Leden VTI

Opleidingen

1. Vernieuwde opleidingsgebouw BRL SIKB 7800

Het nieuwe VTI-opleidingsgebouw gaat ervan uit dat allereerst als startkwalificatie de Basisopleiding Tankinstallaties (BT) gevolgd wordt, waarna respectievelijk de Opleiding Ondergrondse en/of Bovengrondse Tankinstallaties (OOT en/of OBT) gevolgd kunnen worden. Tenslotte kunnen de basisopleidingen afgesloten worden met de Opleiding Tankinstallaties voor Chemische vloeistoffen (OTC). Voor de diverse verdiepingsopleidingen verwijzen wij u naar ons vernieuwde VTI-opleidingsgebouw op de volgende pagina.

2. Basisopleiding Tankinstallaties (BT)

Deze cursus is gebaseerd op de BRL SIKB 7800 en omvat het algemene basis deel (startkwalificatie). Het toepassingsgebied van deze cursus omvat opslaginstallaties met één of meer drukloze tankinstallaties, dan wel deels niet-drukloze tankinstallaties (perssystemen waarbij het leidingwerk niet drukloos is.)

3. Opleiding Ondergrondse Tankinstallaties (OOT)

Deze cursus is gebaseerd op de BRL SIKB 7800 en betreft een aanvulling voor ondergrondse installaties op de Basis opleiding Tankinstallaties (BT). Het toepassingsgebied van deze cursus omvat opslaginstallaties met één of meer drukloze tankinstallaties, dan wel deels niet-drukloze tankinstallaties (perssystemen waarbij het leidingwerk niet drukloos is)…

4. Opleiding Bovengrondse Tankinstallaties (OBT)

Deze cursus is gebaseerd op de BRL SIKB 7800 en betreft een aanvulling voor bovengrondse installaties op de Basis opleiding Tankinstallaties (BT) Op grond van deze BRL dienen zowel de kwaliteitsverantwoordelijke, de gedelegeerde kwaliteitsverantwoordelijke medewerkers (projektleiders) als de 1e en 2e kwaliteitsverantwoordelijke uitvoerende medewerkers…

5. Opleiding Tankinstallaties voor Chemische vloeistoffen (OTC)

Na het doorlopen van de startkwalificatie opleiding BT en basisopleiding OBT en/of OOT, kunt u vervolgens nog kiezen voor de basisopleiding Tankinstallaties voor Chemische vloeistoffen (OTC)…

6. Cursus Kathodische Bescherming (Bodemweerstandsmeting)

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van installatie-bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, het installeren en de controle op een goede werking van de kathodische bescherming van…

7. Cursus Buitenwacht (Mangatwacht) inclusief basis gasmeten (BW-BG)

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van industriële bedrijven die op het terrein in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden toezicht moeten houden op werknemers die werkzaamheden…

8. Herbeoordeling van Bovengrondse Stalen Tankinstallaties (HBST)

Deze cursus heeft als doel invulling te geven aan de kwalificatie van personen die betrokken zijn bij het beoordelen (herclassificatie) van bovengrondse stalen tankinstallaties…

9. Herbeoordeling van Bovengrondse Kunststof Tankinstallaties (HBKT)

Bij werkzaamheden in tanks voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen moet voorafgaand aan het betreden van de tank worden gecontroleerd of dit betreden veilig kan geschieden…

10. Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E)

De Processchema Risico-Inventarisatie & Evaluatie (PRI&E) training wordt zoveel mogelijk interactief gegeven is gebaseerd gegevens uit veiligheidsinformatiebladen en chemiekaarten. De training is opgebouwd rondom de volgende onderwerpen…

Over VTI

De Vereniging van Tankinstallateurs (VTI) is de branchevereniging voor bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, installeren, onderhouden en saneren van bovengrondse en ondergrondse tankinstallaties. Al vanaf de oprichting in 1984 zijn de kernwaarden van de VTI: het streven naar voortdurende verhoging van de kwaliteit van tankinstallaties met speciale aandacht voor milieu, veiligheid en opleidingen. Lees verder