Ondergronds

Ondergrondse keuringen & Inspecties

Bij inspecties van ondergrondse tankinstallaties worden de volgende onderdelen gecontroleerd:

A. Controle kathodische bescherming (indien aanwezig)
B. Controle op afwezigheid van water en bezinksel
C. Controle functioneren van aarding-/potentiaalvereffening vulpunten en dampretourpunten
D. Controle grondwatermonitoringpeilbuizen (grondwatermonitoring)
E. Controle lekdetectiesystemen
F. Complete herkeuringen (5-10-15-20 jaarlijkse)

Tankinstallaties (staal en kunststof) die vallen onder het BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving), PGS28, PGS 30 en PGS 31 moeten periodiek worden geïnspecteerd. VTI leden verzorgen de jaarlijkse en (afhankelijk van de situatie) de 5, 10, 15 of 20 jaarlijkse inspectie / herkeuring voor zowel ondergrondse als bovengrondse tankinstallaties.

Vanaf 1 juli 2013 worden ondergrondse installaties geïnspecteerd volgens de SIKB AS6800 keuringscriteria, door een daartoe geaccrediteerde inspectieinstelling onder begeleiding van een gecertificeerde VTI tankinstallateur.