Cursus Buitenwacht (Mangatwacht) Inclusief Basis Gasmeten (BW-BG)

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van industriële bedrijven die op het terrein in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden toezicht moeten houden op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Daarnaast is deze opleiding (extra) aangevuld met de module Basis Gasmeten. Hierin wordt extra aandacht besteed aan het meten van gevaarlijke stoffen m.b.t. verstikkingsgevaar, explosiegevaar en toxiciteit. De cursusduur bedraagt 1 dag inclusief een aansluitend theorie- en praktijkexamen.

Het examen bestaat uit een theorietoets met 35 meerkeuze- vragen en een praktijkexamen waarbij de kandidaat een rollenspel speelt als Buitenwacht bij de uitvoering van werkzaamheden. De onderwerpen die tijdens het examen aan de orde komen zijn:

  • Werken met en lezen van een werkvergunning
  • Gevaren van besloten ruimten
  • Betredingstechniek
  • Veiligheidsmaatregelen besloten ruimten
  • Meettechnieken
  • Reddingshandelingen
  • noodsituaties

Bij slagen ontvangt men een certificaat Buitenwacht + Basis Gasmeten.

Voor de inhoudsopgave van de cursusmap kunt u gebruik maken van onderstaande link:

Inhoudsopgave opleiding

Aanmelden

Aanmelding kan geschieden via het VTI aanmeldingsformulier en deze te versturen via het contactformulier