Opleiding Ondergrondse Tankinstallaties (OOT)

Deze cursus is gebaseerd op de BRL SIKB 7800 en betreft een aanvulling voor ondergrondse installaties op de Basis opleiding Tankinstallaties (BT). Het toepassingsgebied van deze cursus omvat opslaginstallaties met één of meer drukloze tankinstallaties, dan wel deels niet-drukloze tankinstallaties (perssystemen waarbij het leidingwerk niet drukloos is.) In de cursus wordt zowel de van toepassing zijnde regelgeving als de dagelijkse installatiepraktijk behandeld. Op grond van deze BRL dient zowel de kwaliteitsverantwoordelijke (bedrijfsleider), de gedelegeerde kwaliteitsverantwoordelijke medewerkers (projectleiders) als de 1e en 2e kwaliteitsverantwoordelijke uitvoerende medewerkers op een project (1e en 2e monteurs) deze opleiding te hebben gevolgd. De cursus duurt één dag inclusief examen.

Aanmelden

Aanmelding kan geschieden via het VTI aanmeldingsformulier en deze te versturen via het contactformulier